Logo
China July 2009
| Xi'an: Terracotta Warriors, Great Mosque & Big Wild Goose Pagoda
Great Mosque, Xi'an
2009-09498
Great Mosque, Xi'an